GIẢM 18%
Giá gốc: 850,000 đ Giá bán: 700,000 đ
Giá bán: 1,250,000 đ
GIẢM 2%
Giá gốc: 2,100,000 đ Giá bán: 2,050,000 đ