HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1/ Công nghệ Onvif 2.0 (on key wifi configuration). Camera sẽ tự động kết nối cùng wifi với điện thoại của bạn. Xem ngay

2/ Hướng dẫn sử dụng và cài đặt Camera Vstarcam với điện thoại iOS, Android. Xem ngay

3/ Phần mềm EYE4 cho PC(Window): Tải về

4/ Ứng dụng EYE4 cho Iphone: Tải về

5/ Ứng dụng EYE4 cho Android: Link (Playstore) hoặc file APK Tải về

6/ Phần mềm search địa chỉ IP của camera: Tải về

GIẢM 36%
Giá gốc: 1,950,000 đ Giá bán: 1,250,000 đ
GIẢM 39%
Giá gốc: 2,050,000 đ Giá bán: 1,250,000 đ
Giá bán: 1,350,000 đ
GIẢM 26%
Giá gốc: 1,950,000 đ Giá bán: 1,450,000 đ
GIẢM 26%
Giá gốc: 1,950,000 đ Giá bán: 1,450,000 đ
GIẢM 26%
Giá gốc: 1,950,000 đ Giá bán: 1,450,000 đ
GIẢM 24%
Giá gốc: 2,050,000 đ Giá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 22%
Giá gốc: 2,250,000 đ Giá bán: 1,750,000 đ
GIẢM 30%
Giá gốc: 2,500,000 đ Giá bán: 1,750,000 đ
GIẢM 14%
Giá gốc: 2,099,000 đ Giá bán: 1,800,000 đ
GIẢM 26%
Giá gốc: 2,500,000 đ Giá bán: 1,850,000 đ
GIẢM 14%
Giá gốc: 2,150,000 đ Giá bán: 1,850,000 đ
Giá bán: 1,900,000 đ
GIẢM 22%
Giá gốc: 2,500,000 đ Giá bán: 1,950,000 đ
Giá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 13%
Giá gốc: 2,250,000 đ Giá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 13%
Giá gốc: 2,350,000 đ Giá bán: 2,050,000 đ
Giá bán: 2,150,000 đ