GIẢM 33%
Giá gốc: 180,000 đ Giá bán: 120,000 đ
GIẢM 25%
Giá gốc: 200,000 đ Giá bán: 150,000 đ