GIẢM 33%
Giá gốc: 150,000 đ Giá bán: 100,000 đ
GIẢM 14%
Giá gốc: 350,000 đ Giá bán: 300,000 đ
GIẢM 42%
Giá gốc: 550,000 đ Giá bán: 320,000 đ
GIẢM 24%
Giá gốc: 2,500,000 đ Giá bán: 1,890,000 đ